Jelentkezési lap


I. Személyes adatok

Állandó lakhely

Értesítési cím

Telefonszám(ok)

E-mail cím

II. Nyilatkozat a jelentkező etnikai hovatartozásáról
a roma/cigány kisebbséghez tartozom
nem kívánok nyilatkozni
IV. Tanulmányi adatok
Felsőfokú oktatási intézmény hallgatója vagyok
Középfokú oktatási intézmény tanulója vagyok

Az érettségit adó intézmény

Felsőoktatási intézmény adatai

Finanszírozási forma

állami
költségtérítéses

V. Közéleti, sport és egyházi közösségi tevékenység:
VI. Motivációs levél
Önéletrajz (doc, docx, pdf vagy jpg formátumban)
A valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatás a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.
Adatkezelési nyilatkozat: Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy személyes és különleges adataimat a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával kezelje.

Általános információk
Elérhetőség és további információ:

Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium
6725 Szeged Indóház tér 1.

www.szkrsz.hu
titkarsag@szkrsz.hu
+36-20-450-4533

A felvételi vizsga egy szóbeli és írásbeli részből áll. A vizsgára kérjük, hozza magával a következő dokumentumokat:
  • A megjelölt hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum
  • Érettségi bizonyítvány másolata
  • Egyetemi/főiskolai felvételi értesítő
  • Felsőoktatási intézményben tanulóknak az utolsó lezárt félév hallgatói törzslapja és jogviszony igazolás
  • Egyházi (lelkészi) és/vagy oktatói (tanári) ajánlás

A felvételi időpontjáról e-mailben értesítést küldünk.


Tájékoztató:
A jelentkezési lap és az etnikai hovatartozásról szóló nyilatkozat kitöltése önkéntes. A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium az adatokat bizalmasan kezeli, a szakkollégiumi program értékelésén, ellenőrzésén és nyomon követésén kívül más célra nem használja fel. Az itt közölt adatok kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseivel összhangban történik. A nyilatkozatot a projektben résztvevő állampolgár önként, rábeszéléstől vagy egyéb befolyástól mentesen, „A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól” szóló 1993. évi LXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján tette, és aláírásával egyben hozzájárul az adatok fenti céloknak megfelelő felhasználásához.